Training

IMG_5289Studiecoach V.O. concentreert zich op het ontwikkelen van studievaardigheden (21st century skills) die nodig zijn in de huidige maatschappij. De coachende mentor binnen het voortgezet  onderwijs geeft met professionele nabijheid studiebegeleiding aan zijn   leerlingen.

 

Bijeenkomst 1

Nulmeting

Onderzoeken van de behoefte van de deelnemers en wijze van ondersteuning. Aan de hand hiervan wordt een verdere aanpak geformuleerd.

Bijeenkomst 2

Hier komen verschillende onderdelen aan bod:

– Inspireren

– Verbinden (geen communicatie zonder relatie)

– Structureren en plannen

– Algemene studievaardigheden

– Studie-ontwijkend gedrag en motivatie

– Concentratie

– Input van deelnemers uit eerste bijeenkomst

Terugkomsessies

Hierin kunnen de deelnemers van de training  individueel Studiecoach V.O. als vraagbaak en materialenbank inzetten.